Home Sitemap Contact Contact NL EN DU

Disclaimer

Algemeen

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

2pal BV - is op geen enkele wijze aansprakelijk, voor, via deze site, direct of indirect, beschikbaar gestelde informatie.

Informatie

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. 2palBV neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht, desondanks staat 2pal BV niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

2pal BV, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. 2pal BV aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan 2pal BV wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Intellectuele eigendom

2pal BV behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2pal BV te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.